U RUJNU DRUGI NATJEČAJ ZA LAG-ove

U RUJNU DRUGI NATJEČAJ ZA LAG-ove

Nakon završetka  prvog natječaja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će drugi natječaj za IPARD mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 16. rujna do 18. listopada 2013. godine. 

Radi bolje pripremljenosti LAG-ova, Ministarstvo poljoprivrede će od 8. do 10. rujna 2013. godine u Biogradu n/m organizirati radionicu za LAG-ove koji se nisu prijavili (ili nisu izabrani) na prvom natječaju te za lokalna partnerstva koja imaju za cilj uspostavu LAG-a. Navedena radionica bit će sufinancirana sredstvima iz IPARD mjere 501 (Tehnička pomoć).

Podsjećamo, mjera 202 bazira se na LEADER pristupu, mehanizmu provedbe politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG) po principu „odozdo prema gore“. LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom  izrade i provedbe  lokalne razvojne strategije tog područja. LAG predstavlja ruralno područje s više od 5 000 a manje od 150 000 stanovnika te obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave. Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 88/01 i 11/02), a trenutno ih je u Registru udruga u RH evidentirano 54.

Lokalnim akcijskim grupama kao korisnicima IPARD mjere 202 Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivnih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće zaposlenika LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Za navedene troškove LAG-ovima se može odobriti maksimalni iznos od 450 000 kuna godišnje.

Izvorni tekst preuzet od Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).