U KARLOVU ODRŽAN 4 SASTANAK PROJEKTNOG KONZORCIJA PROJEKTA NIMSEC

U KARLOVU ODRŽAN 4 SASTANAK PROJEKTNOG KONZORCIJA PROJEKTA NIMSEC

Četvrti sastanak projektnog konzorcija projekta NIMSEC održan je 19. i 20. lipnja 2009. godine u Karlovu u Bugarskoj. Sastanak su organizirali predstavnici grada Karlovo koji sudjeluju u provedbi projekta. Uz španjolske i slovenske partnere, sastanku su prisustvovali i predstavnici REDEA-e i Končara koji provode projektne aktivnosti u Hrvatskoj.

 

Projekt NIMSEC (slobodni prijevod akronima s engleskog jezika je Novi i integrirani model energetski održivih zajednica) financiran je od strane Europske unije u okviru programa Inteligentna energija u Europi (IEE). Projekt je usmjeren na strateški važne sektore u održivom upravljanju energijom kao što su lokalna i regionalna uprava, industrijski sektor i poljoprivreda. Provedba projekta počela je u siječnju 2008. godine, a trajat će do ožujka 2010. godine.

U okviru projekta je do sada u Međimurju napravljena analitička studija energetske situacije u Međimurskoj županiji u kojoj su ukratko navedeni potencijali za poboljšanje energetske učinkovitosti i za korištenje obnovljivih izvora energije, prepreke njihovom većem korištenju te dobre prakse i pilot projekti provedeni u Međimurju. Postavljen je i energetski kutak u Graditeljskoj školi Čakovec s energetski učinkovitim kućanskim uređajima.

Na dvodnevnom sastanku napravljen je pregled implementiranih projektnih aktivnosti te je ukazano na aktivnosti koje je potrebno provesti. Ukratko su predstavljen EE kutci/kuće koje su partneri postavili u svojim regijama. Prezentirani su do sada objavljeni članci i izvještaji o projektu te je napravljen plan daljnje promocije projekta i provedbe kampanje podizanja svijesti o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Ukazano je na problem neizvršavanja preuzetih obveza od strane partnera zaduženog za kreiranje e-learning tečajeva o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Zbog ove činjenice došlo je do kašnjenja nekih projektnih aktivnosti. Partneri su se složili u pokretanju odlučnih akcija prema članovima konzorcija koji ne izvršavaju preuzete obveze. Uz ostale daljnje aktivnosti na projektu, dogovoreno je da se završni sastanak projektnog konzorcija održi u Cadizu u Španjolskoj.