U CADIZU DEFINIRAN DALJNJI TIJEK PROJEKTA NIMSEC

U CADIZU DEFINIRAN DALJNJI TIJEK PROJEKTA NIMSEC

 

 

Projekt NIMSEC (u slobodnom prijevodu Novi integrirani model energetski održivih zajednica) je projekt financiran iz programa Intelligent Energy Europe čiji je osnovni cilj poboljšanje energetske učinkovitosti i udjela energije iz obnovljivih izvora na lokalnoj razini. Energetski održivim zajednicama smatraju se lokalne zajednice u kojima političari, planeri, tržišni čimbenici i građani aktivno sudjeluju u promicanju i razvoju značajnih decentraliziranih načina opskrbe energijom potičući korištenje energije iz obnovljivih izvora uz istovremenu primjenu mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima krajnje potrošnje. Da bi se ostvario ovaj cilj osmišljen je niz aktivnosti kao što su izrada studija trenutne proizvodnje i potrošnje energije, osmišljavanje modela na temelju zaključaka studije, implementacija novog modela kroz niz pilot projekata te edukativne i promotivne aktivnosti.

 

 

 

Projekt je počeo u siječnju ove godine a traje 26 mjeseci. Pošto u projektu sudjeluje deset partnera iz 4 države (Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Španjolska) upravljanje i koordinacija su izrazito zahtjevni. Stoga je sastavni dio provedbe projekta kontinuirano komuniciranje i usklađivanje aktivnosti među partnerima. Da bi ovaj dio posla bio odrađen što kvalitetnije periodički se organiziraju sastanci projektnog konzorcija na kojima se radi analiza do sada odrađenih aktivnosti, rješavaju eventualni problemi nastali u provedbi i definira plan za slijedeći period. Drugi takav sastanak održan je 4. i 5. srpnja u Cadizu u Španjolskoj. Na sastanku je prisustvovao i direktor REDEA-e Matija Derk koji je partnerima ukratko prezentirao aktivnosti koje je REDEA kao partner na projektu za područje Međimurske županije odradila na NIMSEC-u i aktivnosti koje će biti implementirane u slijedećem periodu.

Projektni konzorcij NIMSEC-a u Cadizu

 

 

 

 

 

U okviru projekta je do sada u Međimurju napravljena studija trenutne proizvodnje i potrošnje energije po pojedinim sektorima kao što su industrija, transport, poljoprivreda i kućanstva. Na temelju studija za sva područja obuhvaćena projektom (Pomurje u Sloveniji, Cadiz u Španjolskoj, Karlovo u Bugarskoj i Međimurje u Hrvatskoj) napravit će se zajednička studija i ocjena sličnosti i razlika u energetici između njih. Ova studija bit će temelj za osmišljavanje generičkog modela energetski održivih zajednica koji će se uz manje preinake moći prilagoditi svakom od područja. Model će biti jedna od osnovnih komponenti energetskih strategija ovih područja. Na temelju njega bit će osmišljene konkretne mjere kao što su sporazumi lokalnih vlasti i financijskih institucija za financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

 

 

 

 

Prva opipljiva aktivnost u okviru projekta koja će biti implementirana u Međimurskoj županiji je postavljanje energetskog kutka u kojem će biti instalirani moderni energetski učinkoviti kućanski uređaji i ostali energetski elementi. Na primjeru ovog kutka zainteresirani će se moći uvjeriti u koristi od energetski učinkovitih uređaja te uštedama koje se njihovim korištenjem mogu ostvariti. Kutak će postaviti partner na projektu Končar – Kućanski aparati d.d. iz Zagreba u suradnji sa Graditeljskom školom Čakovec u Regionalnom centru strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije. Postavljenje energetskog kutka planirano je za rujan ove godine, a bit će popraćeno tiskanjem promotivnih i edukativnih materijala o energetskoj učinkovitosti.

 

Slijedeći sastanak projektnog konzorcija održat će se u početkom 2009. u Međimurju.

 

Više informacija o projektu dostupno je na web adresi www.nimsec.info