U BRISELU PREDSTAVLJENI INICIJALNI KORACI PREMA ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ENERGIJOM U MEÐIMURJU

U BRISELU PREDSTAVLJENI INICIJALNI KORACI PREMA ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ENERGIJOM U MEÐIMURJU

U okviru panela „Održivi razvoj: Regionalni odgovori na klimatske promjene“ 8. Listopada je u kući međuregionalne suradnje u Briselu održana je radionica „GREENERGY – Održivo upravljanje energijom“. Na radionici su osim Međimurske županije svoja iskustva u upravljanju energijom predstavile i austrijska regija Štajerska te mađarske regije Zapadna Panonija i Južna Transdanubia.
 
Najdalje na području postizanja održivog razdoblja odmakla je Štajerska koja je već nakon naftne krize u 70-tim godinama prošlog stoljeća odlučila što je moguće više smanjiti ovisnost o nafti i ostalim fosilnim gorivima. Ovi procesi bili su podržani odgovarajućom legislativom i poticajima te kampanjama za podizanje svijesti o koristima od korištenja alternativnih izvora energije. Kao rezultat ovakvog pristupa danas je u Štajerskoj instalirano više od 350 sustava centraliziranog grijanja naselja na biomasu, 500.000 kvadratnih metara termalnih solarnih kolektora te je postignut udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji od 25% i 68% u proizvodnji električne energije. Sve ovo čvrst je temelj za postizanje energetske održivosti pa Štajerska može poslužiti kao dobar primjer rješavanja pitanja vezanih uz energiju. Mađarske regije u svojim su naporima tek na početku te se fokusiraju na uključivanje pitanja upravljanja energijom u strateške dokumente.
 
Direktor REDEA-e Matija Derk predstavio je inicijalne korake prema održivom upravljanju energijom u Međimurskoj županiji. Postizanje održivog razvoja je strateški cilj Međimurja, a upravljanje energijom preduvjet je za njegovo ostvarivanje. Kako bi se postigla održivost potrebne su odgovarajuće strukture za provedbu mjera povezanih s energetikom. Ove strukture mogu donositi odluke utemeljene na stvarnom stanju samo ukoliko posjeduju relevantne podatke o proizvodnji i potrošnji energije, potencijalima za korištenje obnovljivih izvora energije i trendovima u proizvodnji i potrošnji energije na regionalnoj razini. Prezentacija se fokusirala na proces uspostavljanja ovih struktura i prikupljanja potrebnih informacija za poboljšanje planiranja i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Međimurska županija, uz podršku svoje razvojne agencije, inicirala je niz inicijativa i projekata iz područja energetike koristeći sve dostupne nacionalne i EU fondove. Paralelno s analizom energetskih potencijala osnovana je i Međimurska energetska agencija kao prva lokalna energetska agencija u Hrvatskoj. Nakon zapošljavanja kompetentnih stručnjaka koje je u tijeku ova agencija u potpunosti će ispunjavati svrhu svojeg osnivanja i postati pokretač i koordinator svih budućih inicijativa u Međimurju povezanih s energijom. 
 

 
U okviru projekta Green energy financiranog iz Interreg IIIA programa prikupljeni su podaci o potencijalima obnovljivih izvora energije u Međimurju. Istovremeno se projektom NIMSEC financiranim iz Intelligent Energy Europe razvija novi integrirani model energetski održivih zajednica koji će integrirati političke, financijske i obrazovne mjere s ciljem podizanja razine korištenja energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. Ove aktivnosti koriste kao dobar model za postavljanje sustava za upravljanje energijom na regionalnoj razini te njegovo stavljanje u funkciju u najkraćem mogućem roku. Naime, ovaj sustav ima smisla samo ukoliko se kroz njega provode konkretni projekti kao što je to slučaj u Međimurskoj županiji.
 
 
 

 

 
 
 
U raspravi koja je uslijedila nakon održanih prezentacija još je jednom naglašena potreba stvaranja pravih temelja i struktura za upravljanje pitanjima povezanima s energetikom. Uspjeh ovakvog pristupa dokazan je na primjeru Štajerske koja je s ovim aktivnostima počela prije 30-tak godina. Kako bi je dostigle ostale regije trebaju paralelno uspostavljati potrebne strukture i provoditi konkretne projekte što je upravo pristup koji je odabrala Međimurska županija.