TROGODIŠNJI PROGRAMI RADA SAVJETOVALIŠTA I SKLONIŠTA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

TROGODIŠNJI PROGRAMI RADA SAVJETOVALIŠTA I SKLONIŠTA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Opći cilj Poziva: osigurati financijsku potporu za rad skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva.
Posebni ciljevi Natječaja:
•    pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji
•    osigurati teritorijalnu rasprostranjenost skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji
•    podizanje znanja i svijesti o pravima žena

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.100.000,00 kuna, a financijska potpora po pojedinom programu može iznositi od najmanje 150.000,00 do najviše 400.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 11. siječnja 2016. godine.

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete saznati OVDJE.