TRENING ZA OCD – KAKO PRIKUPLJATI SREDSTVA IZ EU FONDOVA

TRENING ZA OCD – KAKO PRIKUPLJATI SREDSTVA IZ EU FONDOVA

U sklopu projekta  “Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva” (TACSO), koji se provodi u osam IPA zemalja a čiji provoditelj je SIPU International iz Švedske, organizira se Regionalni pilot trening na temu EU financiranja.

Sveukupni ciljevi projekta TACSO su jačanje civilnog društva unutar sudioničke demokracije, poticanje okoline i kulture koja potpomaže civilno društvo kao i jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva u zemljama korisnicama IPA programa (zapadni Balkan i Turska), u cilju garancije kvalitete usluga koju pružaju organizacije civilnog društva i održivosti njihove uloge u demokratskom procesu. Važna komponenta projekta je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, te se sukladno tome organizira Regionalni pilot trening na temu „EU financiranje“, koji će se održati u Istanbulu, Turska, od 2. do 3. veljače 2010.
 
Cilj treninga je povećati kapacitete i vještine sudionika iz organizacija civilnog društva u području prikupljanja sredstava, s posebnim naglaskom na sredstva iz EU fondova. Trening će potaknuti i motivirati organizacije civilnog društva da prodube svoja znanja i vještine u području prikupljanje sredstava. Fokus regionalnog pilot treninga će biti (1) kako razviti sveobuhvatnu strategiju prikupljanja sredstava, i (2) kako uspješno aplicirati za dostupna EU sredstva.

 
Zainteresirani predstavnici/ice organizacija civilnog društva trebaju najkasnije do 14. siječnja 2010. poslati:

 

na e-mail adresu: info.hr@tacso.org.
 
Puni tekst natječaja za ovaj trening sa svim dodatnim informacijama možete pronaći ovdje.
 
Preuzeto sa stranice Ureda za udruge Vlade Rebuplike Hrvatske http://www.uzuvrh.hr