TREĆI KRUG PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

TREĆI KRUG PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. objavio je TREĆI JAVNI POZIV za financiranje inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta.

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu.
 
U sklopu programa može se financirati:
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • demonstracija tehničke izvedivosti,
  • izrada funkcionalnog prototipa.
 
Dodatne prihvatljive projektne aktivnosti su:
  • analiza tržišta,
  • poslovno planiranje, razrada koncepta i/ili strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda
  • poslovna podrška za utvrđivanje tržišne isplativosti.
 
Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao organizacija koja vodi Tehnološko-inovacijski centar Međimurje  je jedan od prepoznatih centara za provedbu Programa, te međimurskim poduzetnicima i ostalim zainteresiranim prijaviteljima koji udovoljavaju kriterijima za sudjelovanje u Programu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Također pružamo pomoć u sastavljanju prijave u skladu sa smjernicama Programa.
 
Rok za predaju potpunih prijava je 15.05.2011.
 
Više informacija o Programu možete pronaći u ovim dokumentima:
 

 

Kontakt osobe za Program:
mr.sc. Matija Derk i Ivan Plačko
telefon: 040 395 560
 
VAŽNO! Potencijalni prijavitelji trebaju uspostaviti inicijalni kontakt ili poslati pretprijavu u REDEA-u najkasnije do 10.05.2011. (do 16.00 sati)