TIP OPERACIJE 5.2. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

TIP OPERACIJE 5.2. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

APPRRR objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, točnije provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Potencijalni korisnici su poljoprivrednici kod kojih je evidentirano uništenje poljoprivrednog potencijala prouzročeno elementarnom nepogodom od najmanje 30%. Korisnik  prilikom podnošenja zahtjeva za potporu mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a uz navedeno, u obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD, ili u Upisnik poljoprivrednika. Prilikom prijave na Natječaj, korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Također jedan od osnovnih preduvjeta za provođenje ove mjere jest da je županija za određeno područje proglasila elementarnu nepogodu.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru Podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Pri tome svakako valja napomenuti da je namijenjen isključivo obnovi poljoprivrednog potencijala, dakle nije mu cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa ove godine.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu je moguća  isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000 HRK, uz mogućnost povećanja, u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u sustavu AGRONET od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine, a nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. godine predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala.

Više o Natječaju za provedbu Tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ možete pročitati OVDJE.