TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR MEÐIMURJE POSTAO JE PREPOZNATI CENTAR ZA PROVEDBU POC PROGRAMA

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR MEÐIMURJE POSTAO JE PREPOZNATI CENTAR ZA PROVEDBU POC PROGRAMA

Čakovec, 14. 3. 2012.

Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o. službeno postao prepoznati centar za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta u okviru kojeg je otvoren četvrti javni poziv za podnošenje prijava

U Zagrebu, 12. ožujka 2012. u prostorijama Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO potpisan je Sporazum o međusobnim pravima i obvezama s novim prepoznatim centrima vezano uz provedbu programa Provjere inovativnog koncepta – PoC (engl. Proof of Concept) u okviru kojeg je objavljen četvrti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata. Prepoznati centri imaju vrlo važnu ulogu u provedbi PoC programa budući ostvaruju prvi kontakt s potencijalnim natjecateljima kojima pomažu u pripremi projekata kao i u postupku prijave. Zbog velikog odaziva natjecatelja i bolje regionalne pokrivenosti BICRO je odlučio povećati broj prepoznatih centara čime bi u jednakoj mjeri bile zastupljene sve regije/županije na području Republike Hrvatske, a natjecateljima omogućen lakši, kraći i jednostavniji put od prijavljivanja do realizacije projekta.

Sporazum je potpisao Dalibor Marijanović, direktor BICRO-a i čelnici prepoznatih centara Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., Razvojne agencije zadarske županije – ZADRA d.o.o. Među prepoznatim centrima koji su potpisali Sporazum je i Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. koji se početkom godine izdvojio iz Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e koju je zamijenio u ulozi prepoznatog centra za Međimursku županiju.

Dalibor Marijanović direktor BICRO-a naglašava: “Dodana vrijednost PoC programa je u tome da osim što financira razvoj novih inovacija povećava sposobnost naših poduzeća da svoju ideju pretoče u kvalitetan investicijski projekt u potrazi za investitorom. Na taj način PoC služi kao instrument za učenje naših korisnika, poduzetnika i znanstvenika, koji uz pomoć profesionalaca iz prepoznatih centara brže i lakše mogu osmisliti svoj projekt “.

Program PoC financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a pokrenut je u suradnji s partnerima: Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – SteP Ri, Tehnološkim parkom Varaždin, Tehnološko inovacijskim centrom Međimurje u okviru Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA, TERA Tehnopolisom iz Osijeka i Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu.

Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 kuna po projektu financira provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa. Iz Programa je moguće financirati do 75% ukupnih troškova, a preostali dio natjecatelj treba osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.

Smisao provjere inovativnog koncepta je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja čime će se premostiti jaz između istraživanja i razvoja i tržišta. Program podupire predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi.

Zaposlenici koji vode Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje (TICM) sudjelovali su u uspješnoj pripremi i provedbi inovativnih projekata u okviru Programa provjere inovativnog koncepta još dok je ovaj program vodila REDEA. U prva tri kruga uz podršku zaposlenika TICM-a uspješno je pripremljeno i provedeno slijedećih devet inovativnih projekata:

„Multimedia Hot Spot“ tvrtke Marti d.o.o.; „Personalizirana 3D biometrijsko fotogrametrijska vizualizacija – Per 3D Scann“ tvrtke Saba Art Studio d.o.o.; „Naprava za daljinsku kemijsku imobilizaciju životinja, implikaciju lijekova i uzimanje uzoraka tkiva životinja za potrebe analize javnog zdravstva“ i „Naprava za daljinsko uzorkovanje krvi životinja iz slobodnog uzgoja za potrebe krvnih pretraga“ tvrtke Gotal IFN d.o.o., „IRD Dizajn – projekt“ tvrtke FOTOSOFT d.o.o., „IMAGIS – Infrastructure Management And Geographical Information System“ tvrtke EDC d.o.o. te „Aabo Energy Management System“ tvrtke EKO ESCO d.o.o.

Ukupna vrijednost do sad provedenih projekata u okviru Programa provjere inovativnog koncepta uz podršku Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje je veća od 1.550.000 kn.


Podsjećamo da je u okviru Programa provjere inovativnog koncepta trenutno otvoren javni poziv za podnošenje prijava.

Rokovi za prijavu projekata u Program su:

9. travnja 2012. godine – rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar

25. travnja 2012. godine – rok za predaju potpunih prijava u Prepoznati centar (samo za one natjecatelje čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra)

Više informacija o Programu i svu dokumentaciju dostupno je na internetskim stranicama TICM-a.

Kontakt osoba za pitanja u vezi Programa:
Ivan Plačko, direktor
Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o.
e-mail: ivan.placko@ticm.hr
Telefon: 040 395 542