Talijanski veleposlanik u službenom posjetu Međimurskoj županiji (8)