Talijanski veleposlanik u službenom posjetu Međimurskoj županiji (12)