wifi4eu

KONFERENCIJA „WIFI4CITY – PAMETNA RJEŠENJA ZA GRADOVE“

Konferencija „WiFi4CITY – pametna rješenja za gradove“ održava se 11. 4. 2018. u Zagrebu (Kraš Auditorium). Program „WiFi4EU“ provodi Europska komisija, a namijenjen je promicanju uvođenja […]

Čitaj više

EDUKACIJA O PROGRAMU I PRIPREMA PRIJAVE ZA WIFI4EU

  Program „WiFi4EU“ organizira besplatnu radionicu za JLS – edukacija o programu i priprema prijave za WiFi4EU. Program „WiFi4EU“ provodi Europska komisija, a namijenjen je promicanju […]

Čitaj više