UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG POTENCIJALA U SUSTAVU KRAVA-TELE

UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG POTENCIJALA U SUSTAVU KRAVA-TELE

Na portalu esavjetovanje nalazi se Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi […]

Čitaj više