tip operacije 19.3.1.

PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« […]

Čitaj više