Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

PROVEDBA MJERE 7 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ […]

Čitaj više