Sufinanciranje udruga 2016.

UZUVRH: SUFINANCIRANJE PROJEKATA OCD-OVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2016.

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu od 30. svibnja 2015., a […]

Čitaj više