Strateška studija utjecaja na okoliš

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ RAZVOJNE STRATEGIJE I NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Međimurska županija u postupku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine objavljuje Javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš […]

Čitaj više