SOCIJALNA AKTIVACIJA- NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE

                  Danas, 17. rujna 2020. godine u Ptuju (Slovenija) održana je završna prekogranična konferencija projekta 2SoKroG naziva »SOCIJALNA AKTIVACIJA- NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE« Projekt […]

Čitaj više

ULOGA DRUŠTVENE AKTIVACIJE NA POGRANIČNOM PODRUČJU

Cilj projekta 2SoKroG je uspostaviti i ojačati strukture pogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području društvene aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u […]

Čitaj više

PROJEKT „2SoKroG“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja“ – „2SoKroG“  potpisan je 13. 9. 2018. godine, a […]

Čitaj više