školski obroci

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od […]

Čitaj više