SHOUT projekt

PROJEKT SHOUT

Projekt SHOUT –  društvene i humanističke znanosti u intersektorskom iskoraku za bolje obrazovanje i održive inovacije –  ima kao primarni zadatak ojačati inovacijski kapacitet i transformacijsku ulogu sveučilišta, malih i […]

Čitaj više