POSTAVLJEN DIGITALNO VIZUALNI INFO PANEL O ENERGETSKOJ POTROŠNJI DOSTUPAN SVIM GRAĐANIMA

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u sklopu projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima, izradila je […]

Čitaj više

UPRAVNA ZGRADA KOMPLEKSA BIVŠE VOJARNE U ČAKOVCU POSTALA PRIMJER ENERGETSKI VISOKO UČINKOVITE ZGRADE

Upravna zgrada na području kompleksa bivše vojarne u Čakovcu, u kojoj su trenutno smještene Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA […]

Čitaj više

DRUGI PROJEKTNI SASTANAK U KRAKOVU

REDEA d.o.o. jedna je od 12 projektnih partnera na transnacionalnom projektu pod nazivom RURES. Projektni tim REDEA-e i Međimurske energetske agencije sudjelovao je na drugom sastanku […]

Čitaj više

PROJEKT RURES – ODRŽAN TREĆI SASTANAK

U srijedu, 28. veljače 2018. u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje održan je treći sastanak Regionalne energetske grupe u sklopu projekta RURES (Promote the Sustainable Use of […]

Čitaj više