ravnatelj Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak i 35/08 – pročišćeni tekst), članka 8. Odluke o osnivanju Javne […]

Čitaj više