PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo kulture objavilo je 16. 7. 2018. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu. S datumom objave Poziva počeo je teči za […]

Čitaj više