pouči povijest

ODOBREN PROJEKT POUČI POVIJEST – RAZVIJ TURIZAM

Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU donijelo je Odluku o odabiru projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola u turizmu u 2018. godini […]

Čitaj više