Palim lampicu

PROJEKT 1,2,3… PALIM LAMPICU! RAZVIJA SUSTAV PODRŠKE DAROVITIM UČENICIMA

Međimurska županija je nositelj projekta 1, 2, 3… PALIM LAMPICU!’ – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u […]

Čitaj više