otvoreno javno savjetovanje

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga Razvojne strategije na donošenje Županijskoj skupštini, a kako bi se osigurala odgovarajuća […]

Čitaj više