Operacija 19.2.1.

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.2.1. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“

Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ 1. PREDMET NATJEČAJA (1) Predmet natječaja […]

Čitaj više