OBZOR 2020

UKLJUČITE SE U PRVU INOVATIVNU MREŽU PROIZVOĐAČA MAHUNARKI

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA je kao jedini partner iz Hrvatske uključena u provedbu istraživačkog projekta TRUE (TRansition paths to sUstainable legume-based systems in Europe) čiji je cilj ispitati […]

Čitaj više