NRS2030

PREDSTAVLJENA NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030.

Nacionalna razvojna strategija izrađivala se tijekom dvije godine u participativnom procesu koj ise temeljio na sudjelovanju širokog kruga stručnjaka, gospodarsko-socijalnih partnera i zainteresiranih građana, te je […]

Čitaj više

HRVATSKA KAKVU ŽELIMO 2030

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA, […]

Čitaj više