nagrade

#BeCROactive NAGRADE

Ministarstvo turizma i sporta nagradit će najaktivnije pojedince i ustanove koji su se u 2020. godini istaknuli u promicanju tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u Hrvatskoj. […]

Čitaj više

JAVNI NATJEČAJ: DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA U 2016. GODINI

Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini objavljen je  27. travnja 2016., a rok za podnošenje prijava […]

Čitaj više