ministarstvo demografije

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (ŠKOLSKA GODINA 2018.-2019.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 10. svibnja 2018. Otvoreni trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga na natječaj “Osiguravanje školske prehrane za […]

Čitaj više

PROJEKTI USMJERENI MLADIMA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara […]

Čitaj više