lista OPG-ova

LISTA REGISTRIRANIH OPG-ova

Na području Međimurja želimo potaknuti konzumaciju lokalno proizvedene hrane i time utjecati na razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prilikom organizacije budućih događanja (konferencija, sastanaka, radionica i sl.) od […]

Čitaj više