life projekt

JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE LIFE PROJEKATA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na […]

Čitaj više