POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije, KLASA:302-01/19-02/10, URBROJ:2109/1-01-19-1 župan Međimurske županije objavljuje: JAVNI POZIV za […]

Čitaj više

DAJTE SI ŠANSU!

JAVNA USTANOVA REDEA TE POZIVA NA INTERAKTIVNU RADIONICU od 22. – 26. 7. 2019. od 9 do 13 sati svaki dan u Međimurskoj palači turizma, Bana […]

Čitaj više