korupcija

SURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je trajno otvoreni poziv „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi […]

Čitaj više