POZIV ZA UKLJUČIVANJE NOVIH ČLANOVA U KOL “NAJBOLJE ‘Z MEĐIMURJA”

Otvoren je Poziv za iskaz interesa putem kojeg udruga Najbolje ‘z Međimurja prikuplja interes za ulazak novih članova u kratki opskrbni lanac “Najbolje ‘z Međimurja”. Riječ […]

Čitaj više

RADIONICE ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 16.4.1 I 4.3.3

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, organizira radionice s ciljem predstavljanja mogućnosti korištenja […]

Čitaj više

KRATKI LANCI OPSKRBE I LOKALNA TRŽIŠTA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad […]

Čitaj više