jačanje civilnog društva

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A

Objavljen je Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“. Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te […]

Čitaj više