izmjena natječajne dokumentacije

IZMJENA NATJEČAJA LAG-A MDIB

LAG Međimurski doli i bregi objavio je dana 19.11.2018. godine 1. izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.2 „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokanih temeljnih usluga” […]

Čitaj više