iskorištenost

RASPODJELA EU SREDSTAVA PO ŽUPANIJAMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije napravilo je sveobuhvatan pregled ugovorenih sredstva iz fondova Europske unije po županijama, za sva tri operativna programa (Operativni program […]

Čitaj više