institucionalne vještine

ULOGA DRUŠTVENE AKTIVACIJE NA POGRANIČNOM PODRUČJU

Cilj projekta 2SoKroG je uspostaviti i ojačati strukture pogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području društvene aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u […]

Čitaj više