ISKAZ INTERESA ZA ULAGANJE U TEMATSKI DEFINIRANE HOTELE

Ministarstvo turizma je na svojim stranicama objavilo poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganje u tematski definirane Hotele. Predmet javnog poziva je identifikacija […]

Čitaj više