EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood

RADIONICA – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Međimurska energetska agencija d.o.o. provodi projekt EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood, referentna oznaka HUHR/1601/3.1.1/0004 financiran iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni […]

Čitaj više