#EcoInnDanube

OKRUGLI STOL: POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. poziva Vas na OKRUGLI […]

Čitaj više

ECOINN DANUBE – PRIJAVITE SE NA ZELENU LJETNU ŠKOLU U NJEMAČKOJ

Od sada start-up-ovi i poduzetnici usmjereni na održive poslovne modele imaju mogućnost prijaviti se na Zelenu ljetnu školu na Bodenskom jezeru u Njemačkoj. Tijekom petodnevne radionice […]

Čitaj više

REDEA PROVODI UPITNIK O EKO INOVACIJAMA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA jedan je od partnera na transnacionalnom projektu “Eco-innovatively connected Danube Region” (projektni akronim EcoInn Danube). Projektni konzorcij sastoji se od 14 […]

Čitaj više