PRAĆENJE I MENTORSTVO U OKVIRU SPORTSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE IZLOŽENE RIZIKU OD RADIKALIZACIJE

Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na […]

Čitaj više