AgriShort

U SKLOPU PROJEKTA AGRISHORT ODRŽANA DRUGA RADIONICA O KRATKIM OPSKRBNIM LANCIMA

REDEA je 2. studenog 2017. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje organizirala radionicu pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija s ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“. Radionica je održana […]

Čitaj više

PODRŠKA OSNIVANJU KRATKIH OPSKRBNIH LANACA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA u sklopu projekta AgriShort organizira radionicu JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA S CILJEM OSNIVANJA KRATKIH OPSKRBNIH LANACA koja će se održati 2. studenog […]

Čitaj više

ODRŽANA PRVA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA AGRISHORT

U četvrtak 21. rujna 2017. godine u gradu Siofok u Mađarskoj održana je prva radionica u sklopu projekta „AgriShort – Uspostavljanje kratkih lanaca opskrbe i konkurentnog […]

Čitaj više

REDEA KREĆE U OSNIVANJE PRVOG KRATKOG LANCA OPSKRBE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Dana 24. svibnja 2017. godine Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA zajedno sa svojim partnerima održala je u Siófoku u Mađarskoj početnu konferenciju projekta AgriShort – uspostavljanje […]

Čitaj više