8. Forum EU Strategije za dunavsku regiju

8. FORUM EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU (EUSDR)

Rumunjsko predsjedništvo EU Strategije za dunavsku regiju (EUSDR) objavilo je poziv za registraciju sudionika na 8.  Godišnjem forumu EUSAIR koji će se održati 27. i 28. […]

Čitaj više