Numerička simulacija interakcije meteora i Zemljine atmosfere