SUTRA OBJAVA NATJEČAJA: BESPOVRATNE TURISTIČKE POTPORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2020.

SUTRA OBJAVA NATJEČAJA: BESPOVRATNE TURISTIČKE POTPORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2020.

U prostorijama Turističke zajednice Međimurske županije predstavljeni su javni pozivi za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu i potpora turističkim događanjima u 2020. godini za koje je osigurano 650 000 kuna s ciljem unaprjeđenja i razvoja turizma u Međimurju.

Međimurska županija izdvaja 400 000 kuna za turističke projekte

Međimurska županija je 2011. godine krenula u projekt dodjele bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata zahvaljujući kojem je do sada dodijeljeno više od 2 milijuna kuna, a kao rezultat imamo 84 nova turistička projekta. „Proračunom Međimurske županije za 2020. godinu osigurano je 400 000 kuna što je najveći do sada izdvojen iznos za ovu namjenu. Sadržaj Javnog poziva prilagođen je strateškom razvojnom dokumentu „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020.“ koji je  temeljna odrednica učinkovitog upravljanja razvojem turističkog sektora, temeljem kojega smo odredili 14 prihvatljivih mjera s kojima prijavljeni projekti moraju biti usklađeni.“, kazala je zamjenica župana Međimurske županije Sandra Herman koja je predstavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu.

Korisnici bespovratnih potpora mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu. Prijavljeni projekti bit će ocjenjivani prema originalnosti, kvaliteti, doprinosu razvoju turističke ponude, dosadašnjim ulaganjima u projekt, poticanju zapošljavanja te po kriteriju dovršenosti projekta, a moraju zadovoljavati barem jedan od četiri cilja programa na kojima se razvija turizam u Međimurju kao dohodovna grana temeljena na održivom razvoju: proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenosti turističkih programa, stvaranje novih turističkih proizvoda i promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije.

250 000 kuna za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2020. godini

Unazad tri godine, Turistička zajednica Međimurske županije osigurava i sredstva za potpore turističkim događanjima. U tom je razdoblju Turistička zajednica Međimurske županije s 661 000 kuna sufinancirala je organizaciju ukupno 63 manifestacije. Voditelj Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula istaknuo je kako procjenjuje da je do sada sufinancirane događaje posjetilo oko milijun posjetitelja: „Do sada je više od 40 organizacija dobilo sredstva za potporu, a proračunom TZ Međimurske županije za 2020. godinu osigurano je 250 000 kuna. Potičemo organizaciju enogastronomskih, kulturno-zabavnih, sportskih i povijesno-tradicijskih događanja kojima se obogaćuje turistička ponuda i jača brend međimurskog turizma.“

Javni pozivi za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije i za potporu turističkim događanjima u 2020. godini bit će objavljeni na internetskim stranicama Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije u utorak, 25. veljače 2020. godine, a krajnji rok za podnošenje prijava  je 25. ožujka 2020. godine.

* Tekst preuzet sa stranica Međimurske županije.