SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKIH AGENCIJA/ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA

SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKIH AGENCIJA/ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA

Obavještavamo sve zainteresirane da je Međimurska županija objavila JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranja rada turističkih agencija / organizatora putovanja.

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 (koronavirusa), posebice u financijski najugroženijem turističkom sektoru, Međimurska županija ovim potporama ima cilj potaknuti porast turističkog prometa i turističke potrošnje na području Međimurske županije.
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 50.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije za 2020. godinu Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Program 1007 A100703 Sufinanciranje turističkih projekata, Tekuće donacije u novcu.
Potpora Međimurske županije iznosi 50,00 kuna po ostvarenom turističkom noćenju na području Međimurske županije, a potpore će se isplaćivati na temelju prijava organizatora putovanja i to do kraja 2020. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

Javni poziv možete vidjeti  OVDJE.