SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2019.

SUFINANCIRANJE PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2019.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019.

Prihvatljivi prijavitelji su: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14i 70/17) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su:

  • programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja: seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga-radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn.

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn.

Javni natječaj otvoren je do 07. ožujka 2019. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.